นางฟ้าทั้งเจ็ด บทเรียนสอนการเป็นผู้นำที่ดี

บทเรียนสอนผู้นำที่ดี

หนุ่มน้อยที่ต้องการเป็นแม่ทัพที่ดีเหมือนบิดาของตนเอง

เรื่องเล่าสอนผู้นำผ่านนางฟ้าทั

หนังสือเสียง เจ็ดนางฟ้า

฿300

เจ็ดนางฟ้า

เรื่องภาวะผู้นำ ที่สอนโดย นางฟ้าทั้งเจ็ด

ก่อนที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้น ต้องมีความรู้ และ ความคิดที่ดีก่อน พร้อมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ และ บริหารทุกสิ่งอย่างรอบคอบ

ภาวะผู้นำ ที่ต้องรับผิดชอบมากมาย


สิ่งที่ผู้นำต้องกระทำมีหลากหลายเรื่อง และ เรื่องที่สำคัญเจ็ดอย่างจะขาดไม่ได้เลย หนังสือเล่มนี้บรรจุบทเรียนที่สำคัญในการเป็นผู้นำที่ดี

แผนที่ชีวิตในการเป็นผู้นำที่ดี


หากเราปรารถนาที่จะเป็นผู้นำที่ดี จำเป็นต้องมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ และการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ความรู้ที่สำคัญทั้งเจ็ดเรื่องนี้ ผู้นำจำเป็นต้องรู้

เรียนรู้ในการตัดสินใจให้ถูกต้อง

ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมมากมายที่ดึงดูดให้ความคิดผิดเข้ามาหาตัวเราเสมอ ดังนั้นบทเรียนจากเจ็ดนางฟ้าที่จะทำให้เราเป็นผู้นำที่ดีได้ และ สามารถนำบทเรียนนี้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นเป็ฯผู้นำที่ดีได้เช่นกัน