หนังสือเสียง

ความฝันของความฝัน

การเดินทางตามความฝัน

เรื่องราวของหนูน้อยมายดี้ เพื่อค้นหาวิธีการสร้างความฝันให้เป็นจริง

1) การมีเป้าหมายของชีวิต

2) การกำหนดวันเวลาในการลงมือทำ

3) การวางแผนให้ละเอียด โดยการแบ่งเป้าหมายย่อยลงมา เป็นขั้นตอน

4) การตอกย้ำความฝันของเราเรื่อยๆ

5) การลงมือทำ และ การฝ่าฟันอุปสรรค

Select a pricing plan and sign up

฿300

ความฝัน ของ ความฝัน

หนังสือเสียงที่แนะนำวิธีการที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตก้าวไปข้างหน้า

การเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตให้ก้าวหน้า ต้องใช้วิธีการที่ถูกต้อง เพราะมีสิ่งต่างๆ คอยยั่วยุให้เราเดินออกนอกเส้นทางที่เราคิด ที่เราฝันเอาไว้ ดังนั้นท่านอาจารย์โจดัม จึงมาถ่ายทอดความรู้ ให้เกิดทัศนคติที่ดี ความคิดบวก แรงบันดาลใจ และวิธีการลงมือทำให้ถูกต้อง

มนุษย์ทุกคนมีความฝัน

แต่มีน้อยคนนักที่สร้างความฝันให้เป็นจริงได้ เพราะการผสมสูตรอะไรที่ดี ต้องใช้วิธีการที่ถูกต้องเท่านั้น

มนุษย์มักจะเรียงลำดับผิดเสมอ

เพราะมักจะคิดว่า "ปาฏิหาริย์มาก่อนการลงมือทำ" แต่ส่ิงที่ถูกต้อง คือ "การลงมือทำต้องมาก่อนปาฏิหาริย์"

ผู้ใหญ่หลายคนอยากจะกลับไปอดีต

เพื่อที่จะกลับไปทำอะไรบางอย่างที่อยากทำ แต่ไม่ได้ทำ ปล่อยให้เวลาผ่านไป แล้วได้แต่นั่งเสียดาย